CÔNG TY CP MAY BÌNH THUẬN NHÀ BÈ

Binh Thuan - Nha Be Garment Joint Stock Company
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline(0252) 3.871.922
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

06-04-2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016

(vui lòng click vào link bên dưới để xem tài liệu)
 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016