CÔNG TY CP MAY BÌNH THUẬN NHÀ BÈ

Binh Thuan - Nha Be Garment Joint Stock Company
Video
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline(0252) 3.871.922
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)

05-04-2016

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán)

(Vui lòng click vào link bên dưới để xem tài liệu)

Báo cáo tài chính năm 2015  (đã kiểm toán)